OM OSS

Gi Glede er ein frivillig organisasjon med mål om å bidra til inkludering og glede for barn, unge og familiar som står i fare for å falle utanfor sosialt, økonomisk eller helsemessig. Vi jobbar både lokalt og internasjonalt.


Organisasjonsnummer: 924 398 361

Kontonr.: 3910.67.84926

Vipps: 591977